APEXESO, s.r.o.

APEXESO, s.r.o.

Ing. Jana Jelínková – insolvenční kancelář

Zámecká 6
698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 26232618
DIČ: CZ26232618

Informace o kanceláři APEXESO, s.r.o.

Poskytujeme služby v oblasti ekonomické, daňové a účetní poradenství pro firmy (ziskové i neziskové organizace, právnické osoby, podnikající fyzické osoby). Také v oblasti reklamy a propagace, pro firmy, občany, ale v oblasti sportofních trofejí i pro společenské organizace, školy, či sportovce a spolky.

V oblasti školicího střediska s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jsou organizovány kurzy pro širokou veřejnost – oblast výuky počítačů, účetnictví a základů podnikání. Výuka je vedena zkušenými lektory s bohatou praxí pro dané obory, odpovídajícím pedagogickým vzděláním a je realizována ve vlastních dobře vybavených učebnách.

Ve spolupráci se Svazem účetních jsme schopni v případě zájmu o systém certifikace účetní profese v České republice realizovat poradenství pro danou oblast.

Na základě činnosti Ing. Jany Jelínkové a Ing. Radka Staufčíka jako insolvenčních správců na základě udělených povolení Ministerstvem spravedlnosti ČR, likvidátorů obchodních společností, nabízíme odborné znalosti a poradenství v insolvenci. Jsme schopni zajistit zpracování insolvenčních návrhů firem, OSVČ i jednotlivců vč. návrhů na povolení oddlužení občanů - nepodnikatelů (osobní bankrot).

Následně rovněž řešíme problematiku věřitelů a dlužníků, případně vyrovnání vzájemných obchodních vztahů. Pro jiná insolvenční řízení po dohodě s insolvenčním správcem je nabízeno vedení účetnictví, zajištění plnění veškerých daňových povinností, odborné sestavení konečné zprávy a spolupráce v insolvenčních řízení - forma řešení úpadku - konkurs, reorganizace, oddlužení.

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Kontakt:

Ing. Jana Jelínková

518326771

 

Ludmila Horňáková 

777810712

 

www.insolvence-jelinkova.cz

Cena za služby APEXESO, s.r.o.

Dle ceníku a rozsahu poptávaných služeb.

Co je aktuálního u nás?

Tento prostor slouží novinkám i aktualitám týkajících se chodu Vaší účetní a daňové kanceláře.

Kde nás najdete?